Travel planning


Slovenian Language

Welcome to Slovenia!

Dobrodošli [doh-broh-doh- shlee]

 • Yes – Ja
 • No – Ne
 • Hello – Zxivjo
 • Goodbye – Adijo
 • So long – Na svidenje
 • Good morning – Dobro jutro [doh-broh you-troh]
 • Good afternoon – Dober dan [doh-burr dhan]
 • Good evening – Dober večer [doh-burr veh- chair]
 • Good night – Lahko noč
 • Thank you – Hvala
 • Thank you very much – Hvala lepa
 • You are welcome – Ni za kaj
 • Please – Prosim [pro-seem]
 • Sorry – Oprostite [o-pro-stee- teh]
 • Where is the toilet (bathroom)? – Kje je kopalnica? (Kje je stranišče?)
 • I do not understand – Ne razumem [(ne) ra-zoo-mem]
 • Excuse me – oprostite, prosim – [do-vo-lee-teh mee, pro- seem]
 • How do you say this in [English]? – Kako se reče po [slovensko]?
 • Do you speak English? – Govorite angleško? –[go-vo- ree-teh an-glesh-ko?]
 • English – Angleško
 • French – francosko
 • German – nemško
 • I – Jaz
 • We – Mi
 • You (singular, familiar) – Ti
 • You (singular, formal) – Vi
 • You (plural) – Vi
 • They – Oni
 • Where is…? – Kje je… ?
 • How much does it cost? – Koliko to stane?
 • Railway station – železniška postaja-
 • Airport – letališče
 • Pharmacy – lekarna
 • Doctor – zdravnik
 • Police – policija
 • Breakfast – zajtrk
 • Lunch – kosilo
 • Dinner – večerja
 • Menu – jedilnik
 • Vegetarian – Vegeterijanec, Vegeterijanka
 • Cold – mrzel
 • Warm – topel
 • A little – Malo
 • A lot – Veliko
 • White wine – belo vino
 • Red wine – rdeče vino
 • Beer – pivo
 • Bread – kruh
 • Coffee – kava
 • Tea – caj
 • Juice – sok
 • Water – voda
 • Cheers! – Na zdravje!
 • Open – odprto
 • Closed – zaprto

Go to Travel Planning Slovenia